Bu aydınlatma beyanı, veri sorumlusu sıfatını haiz Op. Dr. Fatma Buse Çapkınoğlu tarafından işletilen “busecapkinoglu.com” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz ve internet sitemizde yer alan formlar üzerinden bizle iletişime geçmeniz durumlarında işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla topluyoruz?

Bültenimize abone olmanız halinde adınız ve e-posta adresiniz, bizimle iletişime geçmeniz halinde ise kimlik, iletişim ve bize ilettiğiniz diğer bilgilerinizi toplamaktayız. Kişisel verilerinizi yalnızca taleplerinize yanıt vermek için sizle iletişime geçmek ve bülten abonelerimize ilgili bilgilendirici içerikleri göndermek için kullanıyoruz.

Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi yasal dayanaklar kapsamında topluyoruz?

Kişisel verilerinizin büyük bir çoğunluğunu bize kendi tercihinizle siz doğrudan iletirsiniz (örneğin bizimle iletişime geçmek için bir formu doldurarak veya bize e-posta göndererek). Fakat bazı durumlarda kişisel verilerinizi etkileşiminiz sırasında biz otomatik yöntemlerle toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanakları, aramızda bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi ve veya kullanılması için gereklilik, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma hukuki sebeplerine dayanarak elde etmekteyiz.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır. Yalnızca hukuki haklarımızın kullanılması için gerekli olması veya hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Harbiye, Maçka Cd. No:15 Beyaz Apt. Daire: 3, 34367 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Bir uzmana mı ihtiyacınız var?

Hemen Randevu Oluşturabilirsiniz!

Randevu Oluştur